ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

kategorie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kategoria AM.
 • Egzamin na kat. AM w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe Junak 901 RS.
 • Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:
  • motorowerem,
  • czterokołowcem lekkim.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. AM jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 14 lat,
  • posiadać zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ma ukończone 18 lat,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria A1.
 • Egzamin na kat. A1 w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe HONDA CB 125F.
 • Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm 3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. A1 jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 16 lat,
  • posiadać zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ma ukończone 18 lat,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria A2.
 • Egzamin na kat. A2 w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe HONDA CB500F.
 • Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:
  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do ma-sy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekracza-jącej dwukrotność mocy tego motocykla,,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. A2 jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 18 lat,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria A.
 • Egzamin na kat. A w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe HONDA CB 650 RA.
 • Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:
  • motocyklem,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. A jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek:
   • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
   • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria B1..
 • WORD Krosno nie dysponuje pojazdem do prowadzenia egzaminów na kat. B1. Osoba zdająca jest zobowiązana zapewnić pojazd na egzamin we własnym zakresie. Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 • Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:
  • czterokołowcem,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. B1 jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 16 lat,
  • posiadać zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ma ukończone 18 lat,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria B.
 • Egzamin na kat. B w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe KIA RIO.
 • Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, tj. składającej się z pojazdu samochodowego (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekkiej.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. B jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 18 lat,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria B(96).
 • Egzamin na kat. B(96) w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe RENAULT TRAFIC oraz przyczepa NIEWIADÓW B1400.
 • Prawo jazdy kategorii B(96) uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, wraz z przyczepą lekką tj. do 750 kg,
  • zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie calkowitej nie przekraczającej 4,250 t, tj. składającym się z pojazdu samochodowego (z wyjątkiemautobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka,
  • motorowerem o pojemności silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW i Vmax 45 km/h,
  • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, Vmax 45km/h).
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. B(96) jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 18 lat,
  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • zdać z wynikiem pozytywnym część praktyczną egzaminu państwowego w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za część praktyczną egzaminu i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części praktycznej egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria B+E.
 • Egzamin na kat. B+E w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe RENAULT TRAFIC oraz przyczepa NIEWIADÓW B1400.
 • Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:
  • pojazdami określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. B+E jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 18 lat,
  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria C1.
 • Egzamin na kat. C1 w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe, który we własnym zakresie zapewnia osoba zdająca. Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 • Prawo jazdy kategorii C1 uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. C1 jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 18 lat,
  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria C1+E.
 • Egzamin na kat. C1+E w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe, który we własnym zakresie zapewnia osoba zdająca. Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 • Prawo jazdy kategorii C1+E uprawnia do kierowania:
  • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C1,
  • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. C1+E jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 18 lat,
  • posiadać prawo jazdy kat. C1,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria C.
 • Egzamin na kat. C w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe MAN TGL 12.250, MAN TGL/S 12.240.
 • Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. C jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 21 lat (19 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej, 18 lat - dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej),
  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria C+E.
 • Egzamin na kat. C+E w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe MAN TGL 12.250 + przyczepa KONAR JG2 oraz MAN TGL/S 12.240 + przyczepa KONAR JG2.
 • Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:
  • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami).
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. C+E jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 21 lat (18 lat - dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej),
  • posiadać prawo jazdy kat. B i C,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria D1.
 • Egzamin na kat. D1 w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe, który we własnym zakresie zapewnia osoba zdająca. Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 • Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania:
  • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. D1 jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 21 lat,
  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria D1+E
 • Egzamin na kat. D1+E w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe, który we własnym zakresie zapewnia osoba zdająca. Pojazd musi spełniać wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do szkolenia i egzaminowania.
 • Prawo jazdy kategorii D1+E uprawnia do kierowania:
  • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii D1,
  • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. D1+E jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 21 lat,
  • posiadać prawo jazdy kat. D1,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
Kategoria D.
 
 • Egzamin na kat. D w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe własnym ośrodka szkolenia.
 • Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:
  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym autobusu, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. D jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 24 lat (21 lat - dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej, 19 lat - dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej),
  • posiadać prawo jazdy kat. B,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria D+E.
 • Prawo jazdy kategorii D+E uprawnia do kierowani
  • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii D łącznie z przyczepą (przyczepami).
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. D+E jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 24 lat,
  • posiadać prawo jazdy kat. B i D,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • udać się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Kategoria T.
 • Egzamin na kat. T w naszym Ośrodku jest przeprowadzany na pojeździe ZETOR 3320, przyczepa PRONAR T653.
 • Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przy-czepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Osoba zainteresowana uzyskaniem uprawnień kat. T jest zobowiązana:
  • osiągnąć minimalny wymagany wiek 16 lat,
  • posiadać zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ma ukończone 18 lat,
  • ukończyć szkolenie w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w WORD.
 • Kandydat na kierowcę chcąc zapisać się w WORD na egzamin, musi najpierw:
  • udać się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.,
  • zrobić odpowiednią fotografię. Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy,
  • udać się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta i wypełnić wniosek oraz załączyć orzeczenie lekarskie i fotografię.Po dokonaniu formalności Wydział Komunikacji utworzy profil kandydata na kierowcę i wyda numer PKK.
  • zgłosić się z numerem PKK do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie wewnętrznym OSK uzupełni profil kandydata na kierowcę (PKK).
 • Następnie należy zgłosić się do WORD - Biura Obsługi Klienta, przedstawić numer PKK, dowód osobisty (ew. paszport lub kartę pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin i ustalić termin egzaminu.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego, Wydział Komunikacji po zweryfikowaniu PKK oraz otrzymaniu opłaty za wydanie dokumentu, wyda decyzje o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
admin
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-29 11:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-29 11:47:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-20 14:05:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »